TELEPORADY

TELEPORADY W FAMILIA MED – PORADNIE POZ

 1. Teleporady są udzielane w celu zminimalizowania narażenia na zakażenie w godzinach umowy z NFZ.
 2. Teleporad w ośrodkach zdrowia należących do FAMILIA MED
  w Przyszowicach ul. Polna 30C, Paniówkach ul. Zwycięstwa 44
  i w Chudowie ul. Szkolna 54 udzielają: lekarze,pielęgniarki i położna.
 3. lekarze teleporad udzielają po wcześniejszej rejestracji na ustaloną godzinę pod wskazanym przez personel z rejestracji numerem telefonu.
 4. Po wstępnej weryfikacji, zebraniu wywiadu epidemiologicznego,
  wypełnieniu ankiety, personel rejestrujący pacjenta, ustala wizytę osobistą lub kieruje na teleporadę.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z lekarzem w określonej godzinie, personel informuje pacjenta o zaistniałej sytuacji
  i ustala nową godzinę.

Nr telefonów:

Przyszowice:
rejestracja 32-235-72-20 z możliwością stacjonarnego połączenia z
gabinetami lekarskimi
lek. chorób wewnętrznych Barbara Garus 691 132 343 -na ustaloną
godzinę w rejestracji przychodni
lek. chorób wewnętrznych Hanna Misztal 665 775 880 – na ustaloną
godzinę w rejestracji przychodni
lek. pediatra Maria Brosz 795 157 109 – na ustaloną godzinę w
rejestracji przychodni
lek. pediatra Małgorzata Olejnik Tchórzewska 693 160 620 – na ustaloną
godzinę w rejestracji przychodni
pielęgniarka środowiskowa Iwona Jokiel – 783 290 013
położna środowiskowa – Jolanta Otrząsek 783 146 310

adres e-mail na zapotrzebowanie na stale zażywane leki:
recepty@familia-med.com.pl

Paniówki
rejestracja – 32-238-68-50
pielęgniarka środowiskowa Teresa Gaura – 783 129 406
lek. chorób wewnętrznych Stefan Głosz – 667 883 774 – na ustaloną
godzinę w rejestracji przychodni
lek. pediatra Maria Brosz – 667 883 774 – na ustaloną godzinę w
rejestracji przychodni

adres e-mail na zapotrzebowanie na stale zażywane leki:
pindur@familia-med.com.pl


Chudów
rejestracja – 32-235-79-43
pielęgniarka środowiskowa Anna Pindur – 691 485 456
lek. chorób wewnętrznych Stefan Głosz – 667 883 778 – na ustaloną
godzinę w rejestracji przychodni
lek. pediatra Maria Brosz – 667 883 778 – na ustaloną godzinę w
rejestracji przychodni

adres e-mail na zapotrzebowanie na stale zażywane leki:
franik@familia-med.com.pl

INSTRUKCJE

 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty:
  Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do realizacji recepty. Podczas realizacji recepty w aptece, podaje kod wraz z numerem PESEL.
  W przypadku otrzymania recepty na określony czas np. leki, które stale zażywa, kolejne leki z tej recepty mogą być kupowane tylko w aptece, w której kupił pierwsze opakowanie leku. Pacjent może kupować kolejne opakowania leku po podaniu czterocyfrowego kodu do realizacji recepty, który otrzymał podczas pierwszej wizyty w przychodni.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania:
  Pacjent podczas rejestracji w wybranej przez siebie poradni podaje kod, który otrzymał od lekarza wystawiającego skierowanie, oraz PESEL. W przypadku jednostek medycznych, które nie korzystają jeszcze z systemu e-skierowań, pacjent podaje dane zgodnie z prośbą osoby rejestrującej.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
  Aby otrzymać zapotrzebowanie na wyroby medyczne pacjent kontaktuje się z rejestracją przychodni. Następnie lekarz weryfikuje zapotrzebowanie i wystawia wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne , następnie pacjent otrzymuje kod SMS-em lub, jeśli nie posiada telefonu komórkowego wydruk w formie papierowej. Z kodem
  i PESEL-em należy się udać do apteki lub punktu, który realizuje zapotrzebowania na wyroby medyczne.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:

  Skierowanie do laboratorium w trakcie teleporady:
  W trakcie teleporady lekarz z pacjentem ustala laboratorium i dzień pobierania materiału do badań, wystawia skierowanie w systemie i do rejestracji przekazuje formę papierową, którą pacjent odbiera w dniu pobierania materiału do badań,  i z którym pacjent udaje się do punktu pobrań lub do właściwego laboratorium.
  Skierowanie na badanie obrazowe RTG i USG w trakcie teleporady:
  W trakcie teleporady lekarz wystawia w systemie elektronicznym skierowanie, a wydruk w formie papierowej przekazuje do rejestracji, skąd pacjent je odbiera i udaje się do punktów RTG i USG, z którymi FAMILIA MED ma umowę w celu wykonania badania. 
 1. Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta
  Aby korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, pacjent powinien dokonać rejestracji na stronie:
  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
  Do logowania potrzebny będzie profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli posiada się konto internetowe iPKO lub Inteligo.